Strona główna  Drukuj  Wersja HTML

Informacje ogólne

Utworzenie Krajowego Rejestru Kart Identyfikacyjnych było konieczne ze względu na fakt, że coraz więcej podmiotów gospodarczych w Polsce używa kart identyfikacyjnych. Pod pojęciem kart identyfikacyjnych zgodnie z nazewnictwem normalizacyjnym rozumiemy tu wszelkiego rodzaju karty plastikowe o wymiarach 86x54x0,86 mm, które mogą zawierać pasek magnetyczny, scalony układ elektroniczny lub strukturę do zapisu i odczytu optycznego (laserowego).

Doświadczenia innych krajów, a także wydawców kart funkcjonujących w obiegu międzynarodowym wskazują na to, że kontrola emisji kart i panowanie nad ewidencją ich zastosowań jest bardzo ważne. Emisja kart akceptowanych w obiegu międzynarodowym jest poddana regułom rejestracyjnym określonym przez międzynarodowe organa normalizacyjne (ISO, IEC, CEN, CENELEC i inne). Nie obejmują one swoim nadzorem kart emitowanych w celu wykorzystania ich na obszarze jednego kraju. Istnieją natomiast zalecenia ISO, IEC, CEN oraz CENELEC dla narodowych organów normalizacyjnych, by niezwłocznie stworzyć mechanizmy nadzorujące ich emisję. Polski Komitet Normalizacyjny jako jedna z pierwszych narodowych instytucji normalizacyjnych opracował normę PN-I-3000:1998 regulującą tę kwestię, co było podstawą do utworzenia Krajowego Rejestru Kart Identyfikacyjnych.