Strona główna

Krajowy Rejestr Kart Identyfikacyjnych

Polski Komitet Normalizacyjny
Krki Strona Główna

Strona główna  Oferta  Podstawowe zadania
priority1

Podstawowe zadania

Do podstawowych zadań KRKI należy:

  • prowadzenie krajowego systemu numeracji rejestracji aplikacji wykorzystujących karty identyfikacyjne niezależnie od technologii ich wykonania,
  • określenie procedur rejestracyjnych porządkujących sposób identyfikacji aplikacji oraz dostawców tych aplikacji,
  • przyjmowanie i wspieranie wniosków o przydzielenie międzynarodowych IIN (zgodne z ISO/IEC 7812) i RID (zgodnie z ISO/IEC 78165)