Strona główna  Drukuj  Wersja HTML

Polityka prywatności

Asseco Data Systems SA w prowadzonej przez siebie działalności kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo i ochronę informacji w Internecie. Dlatego czujemy się w obowiązku poinformować Państwa o naszych zasadach postępowania z danymi uzyskanymi
dzięki korzystaniu z naszych stron www.
Dotyczy to plików cookies wykorzystywanych przez nas wewnętrznie jedynie do celów technicznych i prowadzenia statystyk. Dane te gromadzone są i przechowywane z uwzględnieniem stosownych środków bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. Dostęp do danych ograniczony jest do pracowników Asseco Data Systems SA w ramach obowiązków służbowych.